play_circle_outline

Digitala arbetssätt med fokus på distansarbete

Den 22 september sände vi webbinariet Digitala arbetssätt med fokus på distansarbete som är en del av EU-Osha:s kampanjer för Ett hälsosamt arbetsliv.

Det här orienterande webbinarium reder ut vad vi har sett att distansarbete innebär, om det finns särskilda risker och vinster med att arbeta på distans, och vad betyder kognition och kognitiv ergonomi egentligen.

EU-Osha:s kampanjer för Ett hälsosamt arbetsliv syftar till att få ut information om arbetsmiljöfrågor i medlemsstaterna genom olika aktiviteter. Kampanjerna löper över tre år och i oktober 2023 inleddes kampanjen Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv.

Webbinariet innehåller olika delar där du som tittare själv väljer ut de delar som  tycker verkar intressanta.

Här kan du se webbinariet i sin helhet.

Läs mer om kampanjen Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv 2023–2025