Det här är insynsrådet

Fredag 21 oktober hade insynsrådet sammanträde i myndighetens lokaler. Vi passade på att ställa några frågor till Maria Schönefeld, medlem i rådet. Hon arbetar som vd för Prevent och har suttit i insynsrådet sedan starten 2018.

Vad innebär det att sitta med i insynsrådet?
– Det handlar om att följa arbetet som myndigheten gör och att ge inspel. Att dela kunskap helt enkelt.

Varför är det viktigt med insyn?
– Det är ju den form som regeringen har valt att ha det. Det är viktigt att se till att skattemedlen används rätt.

Hur ser din roll ut, vad är din uppgift?
– Jag representerar arbetsmarknadsperspektivet tänker jag, parternas perspektiv. Tanken med rådet är ju att få olika perspektiv på saker och ting.

Medlemmarna utsedda av regeringen

Rådet sammanträder numera 2 gånger per år på heldagsmöten. Under mötena diskuteras vad som hänt och ibland har de olika teman, ibland mer allmänt.

Insynsrådets uppgift är att tillgodose behov av insyn i verksamheten, ge råd och stöd samt bidra med kompetens och kunskap. Generaldirektör Nader Ahmadi är insynsrådets ordförande och ansvarar för att hålla insynsrådet informerat om verksamheten. Medlemmarna i insynsrådet är utsedda av regeringen.

Rådets medlemmar:

Maria Schönefeld, VD Prevent
Lena Leed, Administrativ chef, Jämställdhetsmyndigheten
Mikael Thålin, Professor, Institutet för social forskning, Stockholms universitet
Ciczie Weidby, riksdagsledamot (V)
Johan Andersson, riksdagsledamot (S)
Elisabeth Björnsdotter Rahm, riksdagsledamot (M)

Prevent

Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. De förmedlar kunskaper som hjälper företag att förbättra sin arbetsmiljö genom information, utbildning och produkter som kan vara till hjälp i arbetsmiljöarbetet.

Läs mer om Prevent på deras webbplats.