Berätta om dina erfarenheter i en forskningsstudie om transpersoners arbetsmiljö

Vi söker dig som har haft både positiva och negativa erfarenheter av svenska arbetsmiljöer, eftersom vi vill ta del av hinder och problem i arbetsmiljö men också hitta bra exempel på hur en inkluderande arbetsplats kan utvecklas.

Forskning tyder på att transpersoner ofta har en sämre arbetsmiljö jämfört med andra anställda, till exempel att transpersoner oftare blir diskriminerade eller upplever mindre stöd från kollegor. Det finns dock begränsat med forskning om transpersoners arbetsmiljösituation i Sverige. Vi söker nu personer att intervjua, som vill dela med sig av bra och dåliga erfarenheter av att vara transperson på olika typer av svenska arbetsplatser.

Både positiva och negativa upplevelser

Vi söker dig som har haft både positiva  och negativa erfarenheter av svenska arbetsmiljöer, eftersom vi vill ta del av hinder och problem i arbetsmiljö men också hitta bra exempel på hur en inkluderande arbetsplats kan utvecklas. Studien är en del i ett regeringsuppdrag att undersöka hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Det spelar ingen roll vilken typ av transerfarenhet du har eller om du har fått någon form av könsbekräftande vård eller inte, men du ska vara minst 18 år och ha minst ett års arbetslivserfarenhet. Varje intervju tar mellan 60–120 minuter och genomförs på en för dig bekväm och avskild plats. Vill du hellre ses online så gör vi det. Vid intervjun får du ta del av mer information kring projektet och hur vi hanterar dina personuppgifter. Du kommer att vara anonym.

Är du intresserad av att medverka?

Klicka på länken nedan och fyll i en intresseanmälan. Där hittar du även kontaktuppgifter till de forskare som kommer att genomföra intervjuerna i projektet. Frågor om projektet besvaras också av huvudansvarig forskare, Andrea Eriksson på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

För frågor kontakta:

Andrea Eriksson, Kungliga tekniska Högskolan
E-post: andrea4@kth.se
Tel: 08-790 98 04

Gör intresseanmälan

Anmälan är nu stängd.