Årsredovisningen för 2023

Nu finns myndighetens årsredovisning för 2023 att ladda ner. I årsredovisningen hittar du en sammanställning av vad Myndigheten för arbetsmiljökjunskap arbetat med under året.

”Nedräkningen har börjat. Den här årsredovisningen blir troligen en av de sista som Myndigheten för arbetsmiljökunskap sammanställer. Den 20 september 2023 aviserade regeringen i höstbudgeten att man ska pröva en inordning av Myndigheten för arbetsmiljökunskap i Arbetsmiljöverket. Den 9 november beslutade regeringen att de två myndigheterna senast den 1 mars 2024 ska lämna ett gemensamt förslag på hur myndighetens uppgifter kan överföras till och inordnas i Arbetsmiljöverket. Utgångspunkten för uppdraget är att sammanslagningen ska träda i kraft senast den 1 januari 2026. Som generaldirektör för denna fantastiska myndighet vill jag betona att så länge myndigheten existerar, och förhoppningsvis även efter att den har inordnats i Arbetsmiljöverket, kommer uppgiften att ta fram och sprida forskningsbaserad kunskap till Sveriges arbetsplatser genomföras med samma höga kvalitet, bredd och djup som tidigare”, skriver generaldirektör Nader Ahmadi i sitt förord.

Läs hela 2023 års redovisning här.