Årsredovisning för 2019

Nu finns myndighetens årsredovisning för 2019 att ladda ner från vårt bibliotek av publikationer. I årsredovisningen hittar du en sammanställning av vad myndigheten arbetat med under året.

Nu finns myndighetens årsredovisning för 2019 att ladda ner från vårt bibliotek av publikationer. I årsredovisningen hittar du en sammanställning av vad myndigheten arbetat med under året.

”Under det gångna året har vi tagit ytterligare steg för att främja utbytet av arbetsmiljökunskap mellan arbetsplatser, forskare, utbildningsanordnare, arbetsmarknadens parter, politiker samt andra intressenter. Vi har levererat våra uppdrag med hög kvalitet och genomfört uppskattade och nyttiga insatser för att sprida kunskap och information, exempelvis via seminarium, workshops och samverkan såväl nationellt som internationellt”  skriver Nader Ahmadi i sitt förord.

Ladda ner och läs årsredovisningen här.