Årsredovisning 2018

Under 2018 har Myndigheten för arbetsmiljökunskap påbörjat arbetet med flera kunskapssammanställningar samt träffat och samverkat med många olika aktörer och parter inom arbetsmiljöområdet. 

Läs årsredovisningen för 2018

En god arbetsmiljö är central för social och ekonomisk hållbarhet i ett samhälle där vi trivs och utvecklas. I detta samhälle är också våra företag välmående och konkurrenskraftiga. Om medarbetarna mår bra på arbetsplatserna presterar de bättre. Kunskap om arbetsmiljöns beskaffenhet, dess utmaningar och möjligheter behöver ständigt utvecklas. Den behöver omfatta viktiga områden såsom hälsorisker och andra risker i arbetslivet, men även hur man kan arbeta med faktorer som främjar hälsa, välmående och effektivitet på arbetsplatser.

Under 2018 har vi påbörjat arbetet med flera kunskapssammanställningar, vi har träffat och samverkat med många olika aktörer och parter inom arbetsmiljöområdet som har gett oss viktiga insikter. Vi har kontinuerligt byggt upp myndigheten med de strukturer och medarbetare som vi behöver för att genomföra våra uppdrag. Som generaldirektör för Myndigheten för arbetsmiljökunskap känner jag ett särskilt ansvar för att vi ska nå ut till så många arbetsplatser som möjligt.

Nader Ahmadi
Generaldirektör, Myndigheten för arbetsmiljökunskap