4 tips för ledarskap

Här hittar du ett arbetsmiljötips om fyra ledarbeteenden som får oss att må bra och prestera på jobbet.

I vår senaste sammanställning där vi kikat på ledarskapsbeteenden som får oss att prestera och må bra på jobbet konstateras att det finns 4 beteenden som har potential att bidra till en frisk och sund arbetsmiljö + prestation.

Till kunskapssammanställningen – ledarskapets betydelse för hälsa och välbefinnande

Fyra ledarbeteendena som får oss att må bra jobbet

Vara en förebild

Någon som går före, som personalen kan se upp till, som lever som den lär och som går att lita på.

Förmedla en positiv framtidsvision

En väg framåt, en målbild, som ger riktning och skapar mening och motivation för personalen.

Stimulera nya idéer

Att fråga medarbetarna om deras åsikt, och att ge dem förutsättningar och handlingsutrymme att själva hitta vägar framåt för att närma sig målbilden i sitt vardagliga arbete.

Visa omtanke

Att finnas där och lyssna och coacha sina medarbetare mot målbilden.

format_quote

För att kunna agera som ovan så måste det finnas förutsättningar. Om en ledare för stora arbetsgrupper sällan träffar sin personal eller har en i övrigt ansträngd arbetssituation kan det vara svårt att bete sig i linje med dessa 4 ledarbeteenden.

Tipsa vidare!

Här kan du ladda ner arbetsmiljötipset i bilder och i en powerpoint-presentation

Ladda ner tipset

Fler arbetsmiljötips