Webbinariet från den 25 maj om långvarigt stillasittande publicerat!

Nu finns webbinariet publicerat på myndighetens YouTube-kanal. 

Under den treåriga EU-kampanjen har vi valt att varje år fokusera på olika områden. Under 2021 är det långvarigt stillasittande vi tittar närmare på. Det här är det första webbinariet på tema och vi skannar av kunskapsläget kring ämnet. Kampanjen och webbinariet arrangeras av Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Arbetsmiljöverket, Svenskt Näringsliv, LO, Sveriges Kommuner och Regioner, TCO, Saco, Suntarbetsliv och Prevent.

Innehåll:

Sittande, stående och gående arbete.
Samtal mellan Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Arbetsmiljöverket och arbetsmarknadens parter.

Är sittande alltid inaktivt, och stående alltid aktivt?
Fysisk inaktivitet och långvarigt sittande på jobbet har kopplats till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, fetma och överdödlighet. Wim Grooten i många år forskat kring ämnet och hur man mäter den verkliga mängden aktivt sittande och inaktivt stående i det dagliga livet.
Medverkande: Wim Grooten, docent på Karolinska Institutet och legitimerad sjukgymnast

Hur motverkar man stillasittande, om motsatsen inte är stående?
Åsa Miemois ger tips om hur man utifrån ett organisatoriskt perspektiv kan motverka alltför mycket stillasittande under en arbetsdag, oavsett om man är yrkeschaufför, arbetar på distans hemifrån eller har någon annan typ av arbete som medför långvarigt stillasittande.
Medverkande: Åsa Miemois, hälsoutvecklare på Previa

Napo-film

Är aktivitetsbaserade kontor bättre på att motverka stillasittande?
Hur mycket den som arbetar på kontor rör sig eller sitter stilla på jobbet hänger samman med en rad olika faktorer. En faktor är hur arbetsplatsen är utformad, men det är inte det enda som påverkar om man vill bryta en stillasittande vana.
Medverkande: Viktoria Wahlström, Postdoktor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet och fysioterapeut

Vikten av rörelser och hur man få in dem i sitt arbete
Vad händer när vi tar korta pauser? Och vilken typ av pauser ger bäst resultat? Maria Ekblom har studerat effekterna av en rörelsepaus en gång i halvtimmen bland kontorspersonal, men även hur långvarigt stillasittande påverkar vårt psykiska mående och tankemässiga förmågor.
Medverkande: Maria Ekblom, docent och forskare på GIH

Uppdatering från projektet Rotovation i Ockelbo

Summering och avslutande samtal
Deltagare: Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Arbetsmiljöverket och arbetsmarknadens parter.

Expertkommentator: Maria Hagströmer, professor och sjukgymnast
Moderator: Sten Haage