play_circle_outline

Friska arbetsplatser belastar rätt – säkra personförflyttningar 17 maj

Den 17 maj sände vi webbinariet "Säkra personförflyttningar" som är en del av EU-OSHAS kampanj "Friska arbetsplatser belastar rätt". Välkommen att titta på webbinariet i efterhand!

Webbinariet arrangerades av Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Arbetsmiljöverket, Svenskt Näringsliv, LO, Sveriges Kommuner och Regioner, TCO, Saco, Arbetsgivarverket, Suntarbetsliv och Prevent.

Program – säkra personförflyttningar

Introduktion
Minke Wersäll, senior analytiker på Arbetsmiljöverket och Therese Florentin, internationell samordnare/FoP manager på Myndigheten för arbetsmiljökunskap inleder.

Statistik – Människorna bakom siffrorna
Elin Vidlund, sakkunnig inom ergonomi och MTO på Arbetsmiljöverket, pratar om belastningsolyckor och belastningssjukdomar, systematiskt arbetsmiljöarbete och om verklighetens historier som döljer sig i siffrorna.

Arbetsmiljöåtgärder för säkra personförflyttningar, pågående forskning
Charlotte Wåhlin, forskare vid arbets- och miljömedicin, Region Östergötland samt Linköpings universitet och dagens expertkommentator reflekterar kring Elins presentation och presenterar sin forskning om arbetsmiljöåtgärder för säkra personförflyttningar.

Riskbedömning vid personförflyttningar
Sebastian Buck, Ergonom och doktorand vid arbets- och miljömedicin Region Östergötland samt Linköpings universitet berättar om riskbedömningar och TilThermometer, ett riskutvärderingsverktyg som används inom vård och omsorg.

Lärande exempel från Skånes universitetssjukvård.
Samtal mellan Anna Björk, leg. Fysioterapeut, Enhet HR, Skånes universitetssjukvård och Charlotte Wåhlin om vikten av att hantera och prioritera frågan om säkra personförflyttningar på ledningsnivå.

The Irish Way
Nicholas Parkinson, Head of National Health and Safety Function, Ireland. På Irland finns ett nationellt samordnat sätt att utbilda och certifiera personal som ska arbeta med säkra personförflyttningar. Nicholas ger oss en inblick i bakgrunden och hur detta fungerar.

Säkerhetskultur
Marianne Törner, forskare säkerhet, organisation och ledarskap, arbets- och miljömedicin på Göteborgs universitet pratar om säkerhetskultur och människa- teknik och organisationsperspektivet.

Vikten av systematiskt arbetsmiljöarbete
Anders Westlund, utredare på SKR, resonerar kring vikten för arbetsgivare att arbeta systematiskt med frågan om säkra personförflyttningar.

Lärande exempel från Sundsvalls kommun
Anna G Thörnberg och Christina Östman leg. Sjukgymnaster/ergonomer på Kommunhälsan i Sundsvall samtalar med Charlotte Wåhlin om hur de i sin organisation hittat bra sätt att arbeta systematiskt med säkra personförflyttningar.

Panelsamtal
Charlotte Wåhlin, Elin Vidlund och Anders Westlund diskuterar dagens ämne med moderator Sten Haage och besvarar inkomna frågor.

Avslut
Sammanfattning av dagen och en framåtblick mot nästa webbinarium. Minke Wersäll och Therese Florentin.