Vi utvecklar vårt internationella arbete

Under 2022 utvecklar vi vårt internationella arbete. Vi kommer under året att arbeta vidare med vår engelska webbplats och fyra gånger under året kommer vi att skicka ut vårt internationella nyhetsbrev. Utöver utvecklingen på digitala plattformar tar vi ett stort internationellt kliv i och med att vi numera har en internationell samordnare anställd vid myndigheten.

Therese Florentin är ny i rollen som internationell samordnare och under kommande år ligger fokus på att stärka befintliga nätverk samt bygga nya för att skapa fler internationella samarbetsmöjligheter.

– I vår myndighetsförordning står att vi ska följa och främja kunskapsuppbyggnad om arbetsmiljöfrågor i Europeiska unionen och internationellt. En konkret uppgift är EU-kampanjen ”Friska arbetsplatser belastar rätt”, säger Therese Florentin internationell samordnare på Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Kampanjen ”Friska arbetsplatser belastar rätt” drivs av EU-Osha som är EU:s arbetsmiljökontor och arbetar med att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatser i hela EU. Kampanjen går in på det sista kampanjåret och fokus under året är säkra personförflyttningar. Under året kommer vi, tillsammans med övriga aktörer som arbetar med kampanjen att arrangera ett antal webbinarium inom ämnet.

Myndigheten är utsedda av regeringen att vara Sveriges kontaktpunkt i EU-Osha därför har vi också ett uppdrag att samordna europeiska kampanjer i Sverige. Nästa kampanjperiod är 2023-2025.

Värd för forskningskonferens

2021 blev myndigheten fullvärdig medlem i PEROSH (Partnership for European Research in Occupation Safety and Health). Vartannat år arrangerar PEROSH en internationell forskningskonferens och 2021 var Spanien värd för konferensen. Som planen ligger nu kommer myndigheten och Sverige att vara värd för konferensen som arrangeras 2023.

Mer information

Engelsk webbplats – sawee.se

Anmälan till vårt internationella nyhetsbrev