Världsarbetsmiljödagen 28 april 2022

Världsarbetsmiljödagen inrättades den 28 april 2003 för att belysa aktuella arbetsmiljöfrågor.

Varje år har Världsarbetsmiljödagen ett speciellt tema. Världsarbetsdagen 2022 fokuserar på säkerhet och hälsa på arbetsplatsen samt att stärka den sociala dialogen för en kultur som främjar säkerhet och hälsa.

Vi uppmärksammar Världsarbetsmiljödagen genom att speciellt lyfta och sätta fokus på följande:

Debatt – Elever måste få mer undervisning i arbetsmiljö
Unga är särskilt drabbade av arbetsskador. I åldersgruppen 16 till 24 år har under de senaste fem åren 25 000 personer skadat sig på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna.

Webbinarium 17 maj – Säkra personförflyttningar
Tillfället har passerat.

Startades av FN

FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO-kommittén började 2003 att uppmärksamma dagen för att understryka betydelsen av ett förebyggande arbetsmiljöarbete, byggt på en lång tradition av trepartssamverkan och social dialog.

Internationella arbetsorganisationen, ILO har som grundläggande mål att bekämpa fattigdom och främja social rättvisa. Sverige blev medlem av ILO år 1920 genom sin anslutning till Nationernas Förbund (NF).