11 träffar(sida 1 av 2)

Fokusera på det friska – webbinarium

Några av de faktorer som berörs under denna föreläsning är delaktighet och påverkansmöjligheter, kommunikation och återkoppling samt kompetensutveckling genom hela karriären.

Lyfta, bära och hantera föremål – webbinarium

Tisdagen den 13 april arrangerar vi tillsammans med Arbetsmiljöverket, Svenskt Näringsliv, LO, Sveriges Kommuner och Regioner, TCO, Saco, Suntarbetsliv och Prevent ett utbildningswebbinarium med temat lyfta, bära och hantera föremål.

Hållbart distansarbete

Det blev ett maratonlopp. Distansarbete från hemmet har under pandemin ökat enormt och det har medfört nya risker för belastningsbesvär. Att arbeta från soffan eller köksbordet nu när distansarbetet för många har pågått i över ett halvt år kan lämna spår i kroppen.

Handintensivt arbete och vibrationer

Sveriges Företagshälsor anordnar ett seminarium där företagshälsans nya guider om handintensivt arbete och vibrationer presenteras, du kan delta på plats i Stockholm eller digitalt via länk.

Friska arbetsplatser belastar rätt

Tre av fem arbetstagare inom EU rapporterar att de har arbetsrelaterade belastningsbesvär. Trots förebyggande insatser ligger dessa problem fortsatt i topp på statistiken. Det är skälet till att Europeiska Arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) i Bilbao återigen lyfter frågan om belastning under tre år framåt i en kampanj – Friska arbetsplatser belastar rätt.