4 träffar(sida 1 av 1)

Hybridarbete – ett dilemma för chefen?

Undersökningar visar att många anställda uppskattar den flexibilitet det innebär att kunna välja mellan kontors- och distansarbete, men hur påverkas chefernas uppdrag och arbetsmiljö av hybridarbetet? Vilka utmaningar ställs ledarskapet inför, och vilka strategier finns för att navigera rätt?

Digital programserie som ger inspiration att stärka friskfaktorer hos er!

Serien Studio Friskfaktor från Suntarbetsliv ska öka kunskapen om friskfaktorer och inspirera till ökad lokal samverkan i arbetsmiljöarbetet. Programmen riktar sig till chefer, skyddsombud, fackliga förtroendevalda och HR i kommuner, regioner och kommunala företag. Innehållet passar både dig som är mindre bekant med friskfaktorer och dig som har förkunskap. Vi ser gärna att samverkansgrupper/skyddskommittéer tittar tillsammans. 

Arbetsanpassning inom industrin

Alla på en arbetsplats ska ha samma förutsättningar att kunna utföra sina uppgifter på ett bra sätt. På Prevents webbinarium får du veta mer om hur ni kan arbeta systematiskt med arbetsanpassning på ditt jobb.

Handöverförda vibrationer – en skakig historia

Det krävs förebyggande åtgärder för att minska antalet arbetare som exponeras för skadliga vibrationer i händerna. Men de förebyggande åtgärderna behöver samordnas. Vad vet vi, vad görs idag och hur blickar vi framåt och förebygger skador? Afa Försäkring arrangerar ett seminarium på temat med forskning och statistik.