Treårsjubileum – en lång resa på kort tid

Idag, den 1 juni, firar vi tre år som myndighet. På kort tid har vi gjort en lång resa med bland annat 31 publikationer – i en blandning av kunskapssammanställningar, återrapporteringar till regeringen, rapporter, riktlinjer, vägledningar och verktyg.

Äntligen. Äntligen till vaccinationer, äntligen till sol och äntligen en högtidsdag för oss som arbetar på myndigheten. Idag, den 1 juni, är det tre år sedan Myndigheten för arbetsmiljökunskap slog upp sina portar i Gävle. Den officiella invigningen ägde rum några veckor senare på Gävle slott med dåvarande arbetsmarknadsminister Ylva Johansson som klippte band i närvaro av ett hundratal dignitärer från hela Sverige.

Under de tre år som passerat har vi arbetat fram 31 publikationer i en blandning av kunskapssammanställningar, återrapporteringar till regeringen, rapporter, riktlinjer, vägledningar och verktyg. Vi har utökat vår samling av publikationer med analys och utvärdering av arbetsmiljöarbete och ett flertal projekt är redan igång. Bland annat utvärderar vi en satsning som hade till syfte att förbättra kvinnors arbetsmiljö. Med våra analyser av arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete bidrar vi med kunskap som utvecklar arbetsmiljöpolitiken för att bli än mer långsiktig och strategisk inom arbetsmiljöområdet.

Vi har fördubblat antalet anställda på myndigheten och vi har kraftigt ökat vår internationella närvaro. Vi har blivit en etablerad aktör inom ”arbetsmiljösverige” inte minst genom att med analyser, riktlinjer och pragmatiska förslag bidragit till att främja företagshälsovårdens utveckling avseende kompetensförsörjning och utbildning för såväl företagsläkare som arbetsmiljöingenjörer.

Ett arbete som ligger mig nära hjärtat är regeringsuppdraget om friskfaktorer som bidrar till en hållbar och hälsosam arbetsmiljö. Det finns en nära koppling mellan arbete och hur vi mår, och en stor del av vårt liv tillbringar vi på våra arbeten. Därför är det viktigt att vi börjar kartlägga vad som påverkar hur vi trivs i arbetslivet och hur hälsosam vår arbetsmiljö är. Det är inte helt enkelt från att nästan uteslutande se till risker i arbetsmiljön lägga till perspektivet att se vad som får oss att må bra på jobbet. Men det är ett skifte på gång, friskfaktorer får stor uppmärksamhet i den nya arbetsmiljöstrategin och hos många arbetsmiljöaktörer.

Det är med stolthet som jag konstaterar att vi tillsammans på kort tid, gjort en lång resa.

Nader Ahmadi
Generaldirektör
Myndigheten för arbetsmiljökunskap