Tre dagar fyllda med aktuell forskning inom arbetsmiljöområdet

Årets upplaga av FALFS:s forskningskonferens fokuserade och utforskade arbetslivets gränser. Den 14-16 juni träffades cirka 150 forskare och praktiker från olika discipliner i Helsingborg för att dela med sig av aktuell forskning om arbetsliv och arbetsmiljö.

Spännande föredrag om hur traditionella näringar erbjuder nya möjligheter, varvades med att utforska gränsdragning mellan arbete, familjeliv och fritid. Stort fokus låg på frågeställningar om hur arbete förändras, från organisering och prioritering, till värderingar.

Myndigheten deltog med två presentationer som leddes av processledande analytiker från myndigheten och externa forskare.

Thomas Nessen, processledande analytiker på Myndigheten för arbetsmiljökunskap och Carita Håkansson, en av författarna till ”Lantbrukares psykosociala arbetsmiljö och psykiska hälsa”.

Thomas Nessen och Carita Håkansson, docent i hälsovetenskap vid Lunds universitet presenterade aktuell kunskap om lantbrukarens arbetsmiljörisker och konsekvenser i form av stress och risk för psykisk ohälsa, samt friskfaktorer för att hantera dessa utmaningar.

Vi ledde även en session om arbetsmiljöns och arbetslivets gränser med presentationer om hemtjänstens arbetsmiljö i hemmet före och under Covid-19, lantbrukarnas psykosociala arbetsmiljö och psykiska hälsa, personer med transerfarenhet och deras gränser inom arbetslivet, samt vad som har hänt med jämställdheten för män och kvinnor på den skogliga arbetsmarknaden de senaste tio åren.

Presentation av ett pågående regeringsuppdrag

Under rubriken ”Ett (o)hållbart arbetsliv – om minoritetsstress och särskild utsatthet för arbetsrelaterad ohälsa” presenterade Sanny Shamoun, processledande analytiker från myndigheten tillsammans med Martin Wolgast från Lunds universitet ett pågående regeringsuppdrag. I uppdraget sammanställer vi kunskap om sambandet mellan vissa gruppers utsatthet och arbetsrelaterad stress, med fokus på utsatthet till följd av etnisk tillhörighet, hudfärg, religion eller annan trosuppfattning.

Sanny Shamoun, processledande analytiker på myndigheten tillsammans med Martin Wolgast, biträdande prefekt vid Institutionen för psykologi, Lunds universitet.

Populära publikationer

Med oss på konferensen hade vi cirka 100 kilo publikationer, flyers och några profilprodukter. Lite oklart exakt hur många publikationer vi delade ut men uppskattningsvis cirka 200 stycken. Allt tog slut, så när som en handfull, och vi är tacksamma för att få möjlighet att få sprida våra publikationer på en ytterst relevant arena.

På bilden syns Johan Stenmark, Karin Sjöberg Forssberg och Thomas Nessen. Övriga som deltagare från myndigheten var Sanny Shamoun och Camilla Wengelin.

FALF – Forum för arbetslivsforskning

Forum för arbetslivsforskning i Sverige (FALF) är ett nationellt nätverk för forskare inom arbetslivsforskning och relaterade områden. Sedan 2008 har FALF arbetat för att främja och stärka arbetslivsforskningen i Sverige genom att samla forskare och främja internationella kontakter. FALF finansieras av FORTE och arrangerar olika aktiviteter och mötesplatser för forskare inom området.

Varje år arrangerar FALF en konferens som behandlar aktuella arbetslivsfrågor. År 2023 arrangerades konferensen av Historisk arbetslivsforskning vid Lunds universitet. Historisk arbetslivsforskning är en plattform där forskare från Lunds universitet bedriver tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan.