The Scandinavian Journal of Work, Environment and Health ger fri tillgång till alla digitala artiklar

Från och med den 1 januari 2021 kommer tidskriften att ge fri tillgång till allt digitalt publicerat material. Beslutet innebär att den är först inom området arbetshälsa och säkerhet som ger den här typ av tillgång till alla vetenskapliga publikationer direkt efter publicering online.

www.sjweh.fi

Tidskriften har från starten kännetecknats av hög kvalité, en lyhörd redaktionell process och en noggrann kvalitetskontroll, samt på senare år – en snabb online-publicering.

– Det här är ett logiskt steg för oss. Tidskriften har varit engagerad i öppen vetenskap i många år. År 2020 implementerade vi en strategi för Open Access och har som resultat av det publicerat mer än 80% med fri tillgång redan nu. Nu är det dags att ta steget och gå fullt ut från och med 1 januari 2021 är alla artiklar upplåsta, säger Alex Burdorf, en av tidskriftens två huvudredaktörer.

The Scandinavian Journal of Work, Environment and Health grundades 1975 och utgivare är den ideella organisationen Nordic Association of Occupational Safety and Health – NOROSH. NOROSH arbetar för att öka det nordiska och internationella samarbetet för spridning av forskning och den här insatsen går i linjen med detta arbete. Myndigheten för arbetsmiljökunskap är medlem i organisationen och sitter i styrgruppen, vetenskapliga rådet och forskningsgruppen.

The Scandinavian Journal of Work, Environment and Health har samarbete med några av de mest kompetenta granskarna inom arbetsmiljöområdet. Det kan vara en av förklaringarna till att den nådde sin till dags dato högsta påverkansfaktor (4.127) under 2019. Med påverkansfaktor menas det genomsnittliga antalet citeringar per artikel som görs av publikationen i andra publikationer.

Vad är Open Access – OA?

Open Access är en modell för att publicera vetenskaplig information och undervisningsmaterial på internet utan kostnad för användaren. OA innebär att upphovspersonen ger alla rätt att läsa, länka till, ladda ned, skriva ut, kopiera, sprida och framföra verket i digital form med hänsyn till författarens ideella upphovsrätt, vilket innebär att upphovspersonen anges och verket inte förvanskas.

För författare betyder detta större synlighet för deras respektive forskning eftersom alla får åtkomst till materialet och artiklarna citeras därför oftare än om artiklar är låsta. Artiklarna öppnas direkt i de flesta sökmotorer och kan delas på vilken webbplats som helst. En annan fördel är att medborgare kan se resultat av inbetalda skattepengar när offentligt finansierad forskning blir mer allmänt tillgänglig. Resultat kan sprids snabbare för att användas av beslutsfattare och intressenter för att lösa problem relaterade till arbetshälsa och miljöhälsa samt driva ny teknik framåt.

-Tidskriften är unik bland sina konkurrenter inom arbetsmiljöområdet. Vi behåller vårt förlagsoberoende och ägs eller övervakas inte av något kommersiellt förlag. Detta beslut fattades enbart i den öppna vetenskapens intresse. Vårt uppdrag är att främja vetenskaplig kunskap och expertis inom arbetsmiljöområdet genom större spridning av noggrann kvalitetsforskning. Att vara OA 2021 är ett viktigt steg för att uppnå detta mål, avslutar Reiner Rugulies, tidskriftens andra chefredaktör.

Mer information ges av: Lisa O’Donoghue-Lindy, Managing Editor på Scandinavian Journal of Work, Environment & Health

Tel/WhatsApp: +264 81 4190709

Email: lodo@ttl.fi.