Så påverkas arbetsplatsen av våld i nära relationer

Analytiker från Myndigheten för arbetsmiljökunskap har tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten och Arbetsmiljöverket tagit fram en folder för arbetsgivare - Arbetsplatsens betydelse vid förekomst av våld i nära relation. Den innehåller kunskap, vägledning och råd och inspiration om hur du kan arbeta systematiskt med frågor om våld.

Arbetsplatsen ska vara en trygg miljö fri från våld. Men det kan vara så att våldet följer med in på jobbet via mejl, telefon eller till och med besök. Våld i nära relationer kan påverka både arbetsförmågan och relationerna till kollegorna. Arbetsplatsen är en viktig arena för att förebygga och upptäcka våld.

Foldern för arbetsgivare är en del av ett större arbete. På Jämställdhetsmyndighetens webbplats finns stöd i form av informationsmaterial och utbildning i syfte att ge chefer och medarbetare kunskap, råd och inspiration om hur arbetsplatser kan arbeta systematiskt med frågor som rör våld i nära relation. Där finns också fakta om hur våld i nära relationer påverkar arbetslivet.

Liv Nilsson och Karin Sjöberg Forssberg, båda analytiker på Myndigheten för arbetsmiljökunskap har deltagit i framtagandet av foldern. Karin förklarar hur en god myndighetssamverkan kan göra stor skillnad i det systematiska arbetsmiljöarbetet:


Karin Sjöberg Forssberg, processledare vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

format_quote

God arbetsmiljö är en jämställdhetsfråga! Och omvänt – om frågor om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld inkluderas i det systematiska arbetsmiljöarbetet kan du som arbetsgivare göra skillnad! Detta är ett bra exempel på myndighetssamverkan för ökad kunskap om hur du som chef kan bidra till ett mer jämställt samhälle.

Läs mer på Jämställdhetsmyndighetens webbplats

Folder – Arbetsplatsens betydelse vid förekomst av våld i nära relationer