Risker med digitala arbetssätt i fokus

Risken för teknikstress, överbelastning och utmattning av hjärnan ökar hos anställda som ägnar en stor del av sin arbetstid åt digitala system, eller har flera verktyg att hantera samtidigt. Nu uppmärksammar EU:s arbetsmiljöbyrå (EU-Osha) hur nya och etablerade digitala arbetssätt, till exempel distansarbete, påverkar arbetsmiljön och belastar hjärnan.

I Sverige har den treåriga kampanjen ”Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv” tema digitala arbetssätt. Arbetet med kampanjen sker i samverkan med Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Arbetsmiljöverket och arbetsmarknadens parter.

Som en del av kampanjen har Arbetsmiljöverket genomfört en inspektionsinsats för att uppmärksamma arbetsgivare hur nya och etablerade digitala arbetssätt, till exempel distansarbete, påverkar arbetsmiljön och belastar hjärnan. Det gäller att organisera arbetet så att det blir bra för många och anpassa tekniken efter människans förutsättningar. Nära 11 000 arbetsgivare har fått brev om inspektionsinsatsen. Av dem har nära 1 500 arbetsplatser inspekterats. Av de granskade arbetsplatserna hade drygt 23 procent brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Nu får de krav på att åtgärda bristerna och ta fram rutiner för att undersöka och bedöma risker i arbetet.

Malin Cato, arbetsmiljöinspektör vid Arbetsmiljöverket:

format_quote

För anställda, som ägnar en stor del av sin arbetstid åt digitala system, eller har flera verktyg att hantera samtidigt, kan risken för teknikstress, överbelastning och utmattning av hjärnan öka. Det är arbetsgivarnas ansvar att ta med riskerna i sitt förebyggande arbetsmiljöarbete.

Webbinarium 27 oktober 10-12

Inom temat ”Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv” sänds det andra webbinariet för året. Under webbinariet presenteras resultaten av Arbetsmiljöverkets inspektioner, exempel på inspektörernas intryck av inspektionerna samt samtal med parterna kring temat.

Webbinariet är kostnadsfritt men du behöver anmäla dig.

Anmälan och mer information

Arrangörer i samverkan

Det svenska arbetsmiljönätverket som består av Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Arbetsmiljöverket (AV), Arbetsgivarverket, Svenskt Näringsliv, LO, Sveriges Kommuner och Regioner, TCO, Saco, Partsrådet, Suntarbetsliv och Prevent.