Resultatet av Friska arbetsplatser belastar rätt presenterades i Bilbao

Under åren 2020–2022 har EU-Osha kampanjen Friska arbetsplatser belastar rätt pågått. Ledande experter, beslutsfattare samt representanter för arbetsmarknadens parter samlades i Bilbao 14 och 15 november för att under en konferens sammanfatta kampanjens resultat. Från myndigheten deltog Nader Ahmadi, generaldirektör och Therese Florentin, internationell samordnare.

Kampanjen Friska arbetsplatser belastar rätt har fokuserat på förebyggandet av arbetsrelaterade belastningsbesvär som är en av de vanligaste typerna av arbetsrelaterade hälsoproblem i Europa. Det är även skälet till att EU-Osha har lyft frågan under den treåriga kampanjen.

format_quote

I slutet av konferensen påpekades det att belastningsskadebesvär fortfarande står för en stor andel av arbetsskador i Europa. Det är något som bör fortsätta att belysas trots att just denna kampanj avslutats. Det är någonting vi tar med oss in i nästa kampanj.

Therese Florentin, internationell samordnare hos Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Kommande kampanj

Nästa år tar en ny treårskampanj vid – Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv. Syftet är att öka medvetenheten om den nya digitala teknikens inverkan på våra arbetsplatser och vilka utmaningar och möjlighet som finns med den digitala tekniken.

I Sverige har vi valt att, liksom tidigare, fokusera på ett tema per år:

  • 2023 Digitala arbetssätt
  • 2024 Chefens roll i det digitala arbetslivet
  • 2025 Teknikens påverkan på arbetsmiljön.

Vår roll i EU-Osha

Vi är utsedda av regeringen att vara Sveriges kontaktpunkt, Focal Point, i EU-Osha. I rollen som kontaktpunkt samverkar vi med arbetsmarknadens parter och andra aktörer i Sverige, i syfte att bidra till genomförandet och implementeringen av EU-Osha’s arbete.

Läs mer om EU-Oshas kampanjer för ett hälsosamt arbetsliv