Arbetshälsoekonomiskt verktyg – ländryggsproblem

Beräkningsverktyget hjälper dig att räkna på kostnader som uppstår när medarbetare drabbas av ryggbesvär och ger ekonomiska argument för insatser mot ryggbesvär samt för förbättrad hälsa på arbetsplatsen.

Om verktyget

Verktyget är till stöd i arbetsmiljö- och hälsoarbetet på arbetsplatser och kan användas av såväl arbetsgivare (organisationsledning, chefer, HR, arbetsmiljöutvecklare, skyddskommitté med flera) som företagshälsa eller andra aktörer som erbjuder liknande tjänster.

Det arbetshälsoekonomiska analysverktyget är utvecklat utifrån tidigare forskning inom arbetsmiljö och ekonomi (arbetshälsoekonomi). Det är strukturerat enligt de tre ekonomiska frågeställningarna som arbetsgivare står inför när de fattar beslut om arbetsmiljö- och hälsoinsatser: kostnaden för ohälsan, ohälsans påverkan på ekonomin samt insatsernas kostnadseffektivitet.

Beräkningsverktyget erbjuder, med bakgrund i personalekonomiska modeller, en metod för att räkna på arbetsgivarens kostnader för ryggbesvär. Verktyget kombinerar forskningsresultat inom arbetsmiljöekonomi med användarvänliga beräkningsmodeller.

Verktyget är ett komplement till Riktlinjer vid ländryggsbesvär.

Övrigt