Arbetshälsoekonomiskt analysverktyg – levnadsvanor

Med det arbetshälsoekonomiska analysverktyget kan du räkna på och ge sakliga argument för hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen.

Om verktyget

Verktyget är till stöd i arbetsmiljö- och hälsoarbetet på arbetsplatser och kan användas av såväl arbetsgivare (organisationsledning, chefer, HR, arbetsmiljöutvecklare, skyddskommitté med flera) som företagshälsa eller andra aktörer som erbjuder liknande tjänster.

Det arbetshälsoekonomiska analysverktyget är utvecklat utifrån forskning inom arbetsmiljö och ekonomi och tar upp tre ekonomiska frågeställningarna som arbetsgivare står inför när de fattar beslut om arbetsmiljö- och hälsoinsatser:

  1. Vad kostar anställdas ohälsa på grund av hälsosamma levnadsvanor?
  2. Vilka ekonomiska konsekvenser får anställdas ohälsa på grund av sådana levnadsvanor?
  3. Vilka hälsofrämjande insatser som rör levnadsvanor är kostnadseffektiva?

Verktyget är ett komplement till Riktlinjer för hälsoundersökningar via arbetsplatsen.

Övrigt