Filter

2 träffar(sida 1 av 1)

Utbildningssituationen för läkare inom företagshälsovården

Myndigheten för arbetsmiljökunskap fick i regleringsbrevet för 2020 i uppdrag att utreda och lämna förslag på hur utbildningssituationen för läkare som arbetar inom företagshälsovården kan lösas.

  • Publicerad2021/02/22
  • |
  • Typ av publikation
    • Återrapportering till regeringen