Professor Ann Bergman har avlidit

Vi har nåtts av beskedet att professor Ann Bergman avlidit efter en kort tids sjukdom. Ann Bergman var professor i arbetsmiljökunskap och i egenskap av expert inom arbetsvetenskap har hon genomfört uppdrag på myndighetens vägnar.

I uppdraget Digitalisering och arbetsmiljö undersökte Ann digitaliserings konsekvenser för arbetsmiljön och det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

– Under försommaren spelade vi in en podcast där Ann medverkade som expert. Hennes energi lyser genom rösten och det är svårt att ta in att Ann inte finns med oss längre. Det är en stor förlust för alla som verkar inom arbetsvetenskap att inte få ta del av hennes kunskap, tankar och idéer, säger Nader Ahmadi, generaldirektör.

Vi vill på detta vis uttrycka vårt deltagande och våra tankar går till Ann Bergmans familj och de närmaste.