Partsrådet arrangerar digitalt alternativ till Almedalen

Den 29 juni till 1 juli erbjuder Partsrådet workshoppar på olika teman där det ges tillfälle att både reflektera och få inspiration inför höstens partsgemensamma arbete.

Förra året gjorde Partsrådet debut på Almedalsveckan i Visby, och i år väljer man att skapa ett digitalt forum för erfarenhetsutbyte och lärande mellan verksamheter i statlig sektor. Den 29 juni till 1 juli erbjuder Partsrådet digitala workshoppar på olika teman som ger tillfälle för både reflektion och inspiration inför höstens partsgemensamma arbete.

Kvinna
Emilia Liljefrost, tillförordnad kanslichef Partsrådet.

– Vi vill bidra till att skapa utrymme för reflektion efter en vår som präglats av utmaningarna kopplat till pandemin. Trots den utmanande tiden ser vi växande behov av att lära av krisen. Därför anordnar vi workshops som kan skapa erfarenhetsutbyte och ge inspiration inför höstens partsgemensamma arbete. Deltagarna kommer få möjlighet att testa delar av våra tjänster och dela insikter med varandra, säger Emilia Liljefrost, tillförordnad kanslichef Partsrådet och programchef för Hållbart arbetsliv.

I samtliga workshoppar ges möjligheten att ta del av erfarenheter från myndigheter som tagit del av Partsrådets tjänster, lära från goda exempel och delta i diskussioner i smågrupper med kollegor från andra myndigheter. Antal platser till workshopparna är begränsat och sker via verktyget Zoom. Partsrådets verksamhet riktar sig till lokala parter inom staten, arbetsgivare och fack som arbetar tillsammans. Deras digitala möten riktar sig till den målgruppen.

Om Partsrådet

Partsrådet är en ideell organisation som består av arbetsgivare och fack på central nivå inom staten. Tillsammans tillhandahåller Partsrådet verktyg för förbättringar inom arbetsliv, lönebildning, arbetsmiljö, samverkan och utveckling på statliga arbetsplatser.

Mer information:
Partsrådets stöd under covid-19
Partsrådet