Stöd till vår verksamhet

Vi har ett antal samverkansgrupper och råd som på olika vis stöttar vår verksamhet. Här kan du läsa om dem, dess funktion samt vilka som finns representerade i dem.

Insynsråd

Insynsrådets uppgift är att tillgodose behov av insyn i verksamheten, ge råd och stöd samt bidra med kompetens och kunskap. Vår generaldirektör är insynsrådets ordförande och ansvarar för att hålla insynsrådet informerat om verksamheten. Medlemmarna i insynsrådet är utsedda av regeringen och består av:

 • Gunnar Bergström, professor, Högskolan i Gävle
 • Johanna Haraldsson, riksdagsledamot (S)
 • Lena Leed, ställföreträdande generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten
 • Lili André, riksdagsledamot (KD)
 • Maria Schönefeld, VD Prevent
 • Mikael Thålin, professor, Stockholms universitet
 • Viktor Wärnick, riksdagsledamot (M)

Kvalitetsråd

Kvalitetsrådet är en referensgrupp för frågor som rör kvaliteten i myndighetens arbete med rapporter, kunskapssammanställningar och utvärderingar. Rådet består av:

 • Anna-Karin Florén, Forte
 • David Hallman, Högskolan i Gävle
 • Ingibjörg Jonsdottir, Stressforskningsinstitutet, VGR
 • Kristina Alexanderson, Karolinska institutet
 • Lena Abrahamsson, Luleå tekniska universitet
 • Lydia Kwak, Karolinska institutet
 • Olov Rosenqvist, IFAU
 • Stefan Tengblad, Göteborgs universitet

Samverkansgrupp Kunskap

Samverkansgrupp Kunskap är en samverkansarena kring aktuella frågor inom arbetsmiljöområdet. Gruppens roll är att bland annat att bidra med omvärldsbevakning, stödja myndigheten i prioritering av fokusområden samt påtala kunskapsluckor i aktuella frågor inom arbetsmiljöfrågor. Gruppen består av:

 • Anders Westlund – SKR
 • Cecilia Andersson – Svenskt näringsliv
 • Daniel Gullstrand – PTK
 • Erik Hallsenius – OFR
 • Karin Fristedt – SACO
 • Kerstin Wrisemo – Fremia
 • Lise-Lotte Argulander – Företagarna
 • Marie Boström – LO
 • Martine Syrjänen Stålberg – TCO
 • Tarja Nevala – Arbetsgivarverket

Samverkansgrupp Företagshälsovården

Samverkansgrupp Företagshälsovården är en samverkansarena kring aktuella frågor inom företagshälsovården, bland annat olika yrkesgruppers situation inom företagshälsovård och liknande. Gruppens roll är att bland annat att bidra med omvärldsbevakning, stödja myndigheten i prioritering av  fokusområden samt påtala kunskapsluckor i aktuella frågor inom arbetsmiljöfrågor. Gruppen består av:

 • Cecilia Österman – EHSS
 • Jenny Hollsten – Riksföreningen för Företagssköterskor
 • Kristina Taylor – Sveriges Psykologförbund
 • Monica Eneholm – Svenska Företagsläkarföreningen
 • Peter Munch af Rosenschöld – Sveriges företagshälsor
 • Teresia Nyman – Arbets- och miljömedicinska klinikerna