Gör din praktik hos oss

På grund av rådande omständigheter med covid-19 pandemin så har vi inte möjlighet att ta emot några praktikanter för tillfället. Vi kommer att lägga ut information i våra digitala kanaler när vi öppnar upp för praktikanter igen.