Nordiska ministerrådet på besök i Gävle

Under måndag och tisdagen besökte det Nordiska ministerrådets arbetsmiljöutskott Gävle för ett av sina sammanträden.

Under mötet rapporterade varje land om sin utveckling och utmaningar inom arbetsmiljöområdet under det senaste året, och lämnade en uppdatering av sina pågående projekt. Deltagarna fick också ta del av ett projekt skapat för att förhindra att människor slås ut från arbetslivet i förtid av Svetlana Solovieva, Finlands arbetshälsoinstitut.

Utskottsledamöterna diskuterade även utkast till budget och förslag till verksamhetsplan för 2023 samt gick igenom projektutlysning och riktlinjer för bedömning. Även mandatet för utskottet diskuterades.

Anna Mannikoff, ställföreträdande generaldirektör för Myndigheten för arbetsmiljökunskap och ledamot i arbetsmiljöutskottet.
format_quote

Det känns särskilt roligt att ta emot arbetsmiljöutskottet här i Gävle efter två år när vi endast har träffats på digitala möten. Jag ser fram emot att få diskutera utmaningar och möjligheter inom arbetsmiljö med våra nordiska kollegor. Våra länder har mycket gemensamt och mycket att vinna på att samarbeta och utbyta erfarenheter.

Om Nordiska ministerrådet

Det Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan, en av världens mest omfattande regionala samarbetsformer. Med i samarbetet är Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, samt Färöarna, Grönland och Åland. Rådets syfte är att utbyta erfarenheter för lösningar inom områden där man anser att man genom samarbete kan uppnå bättre resultat än att arbeta var för sig. Ledamöterna är regeringsmedlemmar från varje land. Det kan vara samarbetsministrar, fackministrar eller en kombination av dessa. Representanter för landstyret på Färöarna och Grönland, samt för Ålands landskapsregering deltar också i ministerrådets arbete.

Varje år genomförs flera hundra projekt inom ramen för Nordiska ministerrådet.

Ett beslut från statsministrarna 2019 säger att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Den visionen ska uppnås genom satsningar på ett grönt, konkurrenskraftigt och socialt hållbart Norden.

Det Nordiska ministerrådet grundades 1971 och är egentligen inte ett, utan flera ministerråd. De hanterar områden som exempelvis arbetsliv, jämställdhet, kultur, miljö- och klimat, ekonomi, digitalisering.