play_circle_outline

Nollvision mot dödsolyckor i arbetet

2019 påbörjades en särskild satsning för en nollvision mot att någon skulle dö av sitt arbete. I regeringens nya arbetsmiljöstrategi 2021-2025 kommer arbetet fortsätta och vidgas. Ingen ska behöva dö på sitt arbete, men ingen ska heller behöva dö av sitt arbete.

Dödsolyckor i arbetet är vanligast i samband med trafikolyckor, fall från höjd, arbete med fordon och arbetsmaskiner eller då någon klämmer sig eller träffas av föremål. I satsningen Nollvisionen har Arbetsmiljöverket arbetat med att sprida kunskap, metoder och verktyg för att höja säkerheten på arbetsplatser.

De fem vanligaste typen av händelser vid dödsolyckor i arbetet

En person faller från en högre nivå till en lägre

Händelser där en person faller från en högre nivå till en lägre inträffar inte bara på byggarbetsplatser vid nybyggnation utan också i samband med renoverings- och reparationsarbete.

Du kan läsa mer om vilka regler som gäller för att förebygga fallolyckor på arbetsmiljöverkets webbplats.

Lastning och lossning av gods

Både fasta arbetsplatser och byggarbetsplatser får dagligen leveranser av olika typer av gods. Vid några fasta arbetsplatser hämtas gods. Den direkta orsaken till dödsfall vid lastning och lossning var att personen träffades eller klämdes av något; gods eller en arbetsmaskin.

Du kan läsa mer om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor på tillfälliga och rörliga arbetsplatser på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Vid arbete med arbetsfordon och mobila maskiner

Arbetsfordon och mobila maskiner är bland annat dumpers, traktorer, truckar, jordbruks- och skogsmaskiner, mobilkranar med mera. Även maskiner som är monterade på fordon ingår. Händelsen gjorde att personer klämdes eller träffades av något, befann sig i en maskin som välte och liknande händelser, med undantag för händelser vid lastning och lossning av gods.

Du kan läsa mer om vilka regler som gäller vid arbete med mobila maskiner på Arbetsmiljöverkets webbplats.

En person kläms eller träffas av ett föremål

Händelser där någon klämdes eller träffades av föremål som inte var ett arbetsfordon eller en mobil maskin inträffade framförallt inom lantbruk, i skog samt inom verkstad och industrier. Föremålet som personen träffades av var av skiftande slag, som en maskindel, sprängsten eller ett träd.

Du kan läsa mer om vilka regler som gäller för att förebygga skada genom ras på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Trafikolycka på allmän väg

Varje år sker ett antal trafikolyckor i arbetet. Händelser med en trafikolycka i arbetet omfattar i den här analysen händelser med fordon och fotgängare på allmän väg. Ungefär en fjärdedel av var trafikolyckor på allmän väg.

Du kan läsa mer om vilka regler som gäller vid arbete med mobila maskiner på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats

Nollvisionen

Riskbedömning – hur allvarliga är riskerna i din arbetsmiljö?

Arbeta med arbetsmiljön

Läs mer på regeringens webbplats

Arbetsmiljöstrategi 2021-2025