Myndigheten står värd för internationell forskningskonferens

Den 6–8 september står myndigheten som värd för den femte upplagan av PEROSH forskningskonferens. PEROSH är ett europeiskt nätverk som samarbetar kring forsknings- och utvecklingsfrågor inom arbetsmiljö och arbetshälsa.

Under konferensen möts forskare från de 13 medlemsländerna för att dela med sig av den senaste forskningen och söka samarbeten för nya internationella forskningsprojekt. Till årets konferens är 160 deltagare anmälda. Deltagarna kommer att få möjlighet att lyssna till 9 huvudtalare och kan att välja bland 72 presentation om aktuell europeisk forskning. Till årets konferens har intresset varit stort och rekordmånga forskare har ansökt med ”abstracts” för att delta. Extra högtidligt är att i år firar PEROSH 20-årsjubileum.

Nader Ahmadi
Nader Ahmadi, generaldirektör vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap
format_quote

Vi är mycket glada över att vara värd för PEROSH forskningskonferens. Det är en mycket speciell händelse, eftersom den sammanfaller med PEROSH tjugoårsjubileum och vår myndighets femårsjubileum. Jag hoppas verkligen att denna konferens, som omfattar ett brett spektrum av forskningsaktiviteter, kommer att bli ett tillfälle till utbyten över nationella gränser.

Sveriges bidrag till forskningskonferensen

Tre representanter från myndigheten presenterar tre olika projekt. Utöver dessa presentationer kommer även två av huvudtalarna från Sverige och har eller har haft anknytning till myndigheten som externa forskare, prof. Lena Abrahamsson, Luleå universitet och prof. Andreas Wallo Linköpings universitet.

Presentationer från myndigheten:

  • Annette Nylund presenterar en rapport försökt besvara frågeställningarna: Hur har arbetsmiljöns beskaffenhet i termer av frisk och god arbetsmiljö i svenskt näringsliv sett ut under de det senaste decenniet? Hur har strukturella faktorer påverkat arbetsmiljöns beskaffenhet i termer av frisk och god arbetsmiljö under denna period?
  • Johan Stenmark presenterar en översikt över den internationella forskningen om arbetsmiljö och hälsa, balans mellan arbetsliv och privatliv samt och mellan god arbetsmiljö och företagsproduktivitet före och under covid-19 pandemin.
  • Maria Johansson presenterar en kunskapssammanställning om betydelsen av företagsstorlek och arbetsorganisation för arbetsmiljöarbete i svenskt näringsliv.

Tre teman under konferensen

Årets konferens är indelad i tre teman – arbetets organisering och arbetsmiljö, arbetsmiljöfrågor och nya tekniker för exponering och identifiering av faror, samt framtidsfrågor.

Det är tydligt att frågor som hittills varit föremål för nationell arbetslivs- och arbetsmiljöpolitik sträcker sig idag utanför landsgränserna. Världen är, har alltid varit och kommer att förbli ett slutet och sammankopplat system, vare sig vi vill det eller inte. Andra arbetsplatsers, andra industriers, andra länders och andra människors välbefinnande och bekymmer är en del av vårt dagliga liv. Enligt min åsikt är det här som PEROSH kan och kommer att spela en avgörande roll, inte minst genom att koppla samman arbetsmiljöforskare i hela Europa, underlätta deras forskning och sprida deras resultat, avslutar Nader Ahmadi.

Mer information:
PEROSH – Partnership for European Resarch in Occupation Safety and Health