Myndigheten deltog på världskongressen om arbetsmiljö i Sydney

Cirka 3000 personer från 120 länder samlades när den 23:e upplagan av världskongressen om arbetsmiljö ägde rum i Sydney, Australien. Vi fanns på plats för att lyssna till den senaste forskningen inom arbetsmiljöområdet och för att själva presentera några av våra rapporter.

Det bjöds på ett fullspäckat schema när deltagare från hela världen under fyra dagar möttes för att lyssna till innovativa lösningar, nya idéer och den senaste forskningen inom arbetsmiljöområdet. Shaping change stod som tema för kongressen där fokus låg på framtida utmaningar och möjligheter.

Representanter från myndigheten på plats i Sydney. Från vänster: Nader Ahmadi, Therese Florentin, Robert Ljung och Julia Engström.

Under kongressen gavs det goda möjligheter för nätverkande och det öppnades upp för många framtida samarbeten. Många världsledande aktörer inom arbetsmiljöområdet deltog, där bland annat representanter från International Labour Organization (ILO), International Social Security Association (ISSA) och Harvard T. H. Chan School of Public Health fanns på plats.

Vi presenterade vår rapport om hbtq-personers arbetsmiljö

Under sessionen ”Beyond the Buzzword: Psychological Saftey in the Modern Workplace” presenterade Nader Ahmadi, generaldirektör på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, rapporten Hbtq-personers sociala och organisatoriska arbetsmiljö. Rapporten är ett regeringsuppdrag där vi har samlat in och sammanställt kunskap om hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö, med särskilt fokus på transpersoners situation.

– Intresset för vår rapport är stort och det känns viktigt att få lyfta ämnet även i ett internationellt sammanhang. Vi har fått möjligheten att knyta många nya kontakter vilket känns väldigt roligt säger Nader Ahmadi, generaldirektör vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Nader Ahmadi och övriga talare under sessionen ”Beyond the Buzzword: Psychological Saftey in the Modern Workplace”.

Förutom vår presentation hade vi även två posters på plats, Arbetsmiljön för chefer under coronapandemin och Arbetsmiljön för grundskollärare under coronapandemin.

– Det känns roligt att kunna visa upp myndighetens arbete i internationella sammanhang. Även om den största vågen av covid-19 är över finns det fortfarande ett intresse för frågan, säger Robert Ljung, funktionssamordnare för analys och utvärdering vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Robert Ljung vid en av myndighetens posters.
Robert Ljung vid en av myndighetens posters.

Mer om kongressen

Den 23:e världskongressen om arbetsmiljö ägde rum 27-30 november på The International Convention Centre i Sydney där cirka 3000 deltagare från över 120 länder deltog. Världskongressen arrangerades av International Labour Organization (ILO), International Social Security Association (ISSA) och SafeWork NSW.

Läs mer om Världskongressen om arbetsmiljö