Catharina Alwall Svennefelt, Universitetsadjunkt, Inst för människa och samhälle, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Alnarp

Catharina Alwall Svennefelt

Expert