Fakturor till oss

Här hittar du information om hur du skickar fakturor till oss samt vilka villkor som gäller.

Elektroniska fakturorexpand_more

1. Via PEPPOL

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket.

Adress i PEPPOL: 0007:2021006875

Vi tar emot Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) samt Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota). Mer information om PEPPOL finns på Ekonomistyrningsverkets webbplats.

Mer om PEPPOL

2. Svefaktura med transportprofil Bas

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura
Vår partsidentitet: 2021006875
Transportmetod: Protokoll – STFI Transportprofil BAS
Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1404

Mer information om e-fakturaformat och transportmetod finns på SFTI:s webbplats.

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) då den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Vissa leverantörer väljer att själv bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI Transportprofil BAS 2.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angivet ovan.

3. Svefaktura via vissa operatörer

Om ni idag använder någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till oss:

 • Inexchange
 • Pagero
 • Visma SPCS
 • Crediflow
 • Tieto
 • BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Ni kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter. Uppge då vår partsidentitet och tekniska mottagningsadress (se punkt 2).

4. Leverantörsportal

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i så fall oss på via e-post info@mynak.se så skickar vi er en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center).

5. Integration

Om ni som leverantör har stöd för att skicka e-fakturor direkt från er till oss som myndighet, och om det rör sig om en större volym e-fakturor (>100 årligen), kan det vara kostnadseffektivt att sätta upp en direktintegration för Svefaktura mellan er och Visma Proceedo. En sådan integration måste dock beställas av oss via Statens servicecenter. Kontakta i så fall oss på e-post info@mynak.se så hjälper vi dig.

6. GLN-nummer

7340093213523

Betalningsvillkor - 30 dagarexpand_more

Det är 30 dagars förfallotid på alla leverantörsfakturor till oss.

Information till leverantörerexpand_more

De uppgifter som alltid ska finnas med på fakturor som skickas till oss är:

 • referensperson
 • korrekt fakturaadress
 • leverantörens fullständiga namn och adress
 • leverantörens plusgiro eller bankgiro
 • fakturanummer
 • förfallodatum
 • leveransdatum
 • varumängd eller tjänstens omfattning
 • leverantörens momsregistreringsnummer
 • momsbelopp
 • momssats
 • totalt fakturabelopp
 • kreditfaktura ska hänvisa till debetfaktura.
Pappersfakturorexpand_more

Observera att vi inte accepterar pappersfakturor sedan 31 mars 2019, utan endast e-fakturor om inte ramavtalet upphandlats innan 1 april 2019.

Om ni har ett sådant avtal och behöver vår faktureringsadress vänligen kontakta oss.

Ofullständiga fakturorexpand_more

Fakturor som är ofullständiga eller är felaktiga returneras till leverantören.