Kampanjstart – Friska arbetsplatser belastar rätt

Tre av fem arbetstagare inom EU rapporterar att de har arbetsrelaterade belastningsbesvär. Trots förebyggande insatser ligger dessa problem fortsatt i toppskiktet på statistiken, både i Europa och här i Sverige. Det är skälet till att Europeiska Arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) i Bilbao lyfter frågan om belastning under tre år framåt i en kampanj – Friska arbetsplatser belastar rätt.

I den senaste europeiska företagsundersökningen om nya och framväxande risker (ESENER19) framkom att tre av fyra identifierade riskfaktorer är belastningsrelaterade:

  • Upprepade hand- eller armrörelser
  • Stillasittande arbete
  • Lyft, personförflyttning eller tunga laster

I undersökningen deltog totalt 45 420 organisationer i alla verksamhetssektorer och med minst fem anställda i de 33 länder som ingick: EU:s medlemsstater samt Island, Nord Makedonien, Norge, Schweiz, Serbien och Storbritannien.

Vad är arbetsrelaterade belastningsbesvär?

De vanligaste besvären är ryggvärk och smärtor i den övre delen av kroppen. De orsakas eller förvärras främst av arbete och brister i arbetsmiljön. Fysiska, organisatoriska, och sociala arbetsmiljöfaktorer kan vara bidragande orsaker till att besvären uppstår.

Arbetsrelaterade belastningsbesvär är en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning och sjukfrånvaro idag i Europa. I Sverige upplever 15 % av arbetstagarna någon form av besvär som försämrar deras arbetsförmåga.

”Friska arbetsplatser belastar rätt” kommer att genomföras med tre olika fokus under kampanjperioden. På så sätt täcks ett flertal av riskerna som framkom i den europeiska företagsundersökningen in.

  • 2020: hantering av ting
  • 2021: stillasittande arbete
  • 2022: personförflyttningar

Varje år kommer Arbetsmiljöverket att genomföra riktade inspektioner kopplade till årets tema och resultatet kommer ge grunden för kampanjens utbildningsinsatser.

– Arbetsmiljöverket har inspekterat ett stort antal arbetsställen i årets inspektion kopplad till kampanjen. Många av dessa är små företag som saknar resurser och stöd. De har ofta ett stort behov och är tacksamma för möjligheten att diskutera arbetsmiljöfrågor och hur man kan gå tillväga, säger Heli Aarnipuro, projektledare, Arbetsmiljöverket.

Myndigheter och organisationer samverkar

Myndigheten för arbetsmiljökunskap är sedan 2019 EU-OSHAs kontaktpunkt i Sverige och genomför kampanjen i samarbete med Arbetsmiljöverket, Svenskt Näringsliv, LO, Sveriges kommuner och regioner, TCO, SACO, Suntarbetsliv och Prevent.

– Det här är första kampanjen vi som myndighet leder i egenskap av nationell kontaktpunkt (Focal Point) för EU-OSHA och vi har tillsammans med övriga parter valt att ha fokus på förebyggande åtgärder under samtliga år, oavsett tema. Under kampanjen kommer vi förutom utbildningsinsatser, bland annat att demonstrera olika verktyg och metoder för riskbedömningar, ge lärande exempel och informera om den senaste forskningen. Rollen passar perfekt för oss på Myndigheten för arbetsmiljökunskap och att samverka med andra myndigheter och arbetsmarknadens parter kring frågan är ett måste för att nå ut med rätt typ av kunskap, säger Pernilla Bjärne, Focal Point Manager på Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Målet för kampanjen Friska arbetsplatser belastar rätt är inte bara att öka medvetenheten om arbetsrelaterade belastningsbesvär, utan syftar också till att ge verktyg för ett effektivt förebyggande arbete på enskilda arbetsplatser.

– Kampanjen om belastningsergonomi ligger rätt i tiden och vi ser positivt på alla insatser som syftar till att underlätta för företagen att arbeta förebyggande och proaktivt med belastningsskador, säger Åsa Dahlfors, Industriarbetsgivarna.

Redan under hösten 2020 kommer kampanjen att arrangera två webbinarier:

Kampanjstart den 23 oktober

Kampanjen drar igång i samband med den europeiska arbetsmiljöveckan med ett kostnadsfritt webbinarium. På webbinariet föreläser bland annat Svend Erik Mathiassen, professor i belastningsskadeforskning om det är möjligt att vara friskare när man lämnar jobbet, än när man kommer dit på morgonen, Lars Melin och Marianne Sund från Berendsens tvätteri i Ockelbo berättar om forskningsprojektet Rotovation och Heli Aarnipuro fördjupar sig i resultatet av Arbetsmiljöverkets senaste inspektion som är en del av kampanjen och vars fokus har varit på hantering av ting.

Registrering och program: https://www.delegia.com/mynak/23okt

Medverkande

Moderator: Sten Haage, Strandberghaage

Webbinarium 17/11: Hållbart distansarbete

Det blev ett maratonlopp. Distansarbete från hemmet har under pandemin ökat enormt och det har medfört nya risker för belastningsbesvär. Att arbeta från soffan eller köksbordet nu när distansarbetet för många har pågått i över ett halvt år kan lämna spår i kroppen.

Webbinariet kommer bland annat att ta upp lagar och regler, hur vår hälsa och arbetsprestation påverkas av långvarigt distansarbete, hur ledarskap fungerar på distans och hur det är att arbeta hemma – ur ett belastningsperspektiv.

Medverkande:

Moderator: Sten Haage, Strandberghaage

Mer informaion:

Kampanjsajt: healthy-workplaces.eu/sv/

EU-OSHA: osha.europa.eu/sv

ESENER19: https://visualisation.osha.europa.eu/esener#!/sv/survey/overview/2019