Forumträff: Rasismens konsekvenser

Jobbar du på en statlig myndighet och vill ha mer kunskap om rasism och hbtqi-fobi? Forum för levande historia arrangerar årligen forumträffar för anställda på statliga myndigheter, för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Den här forumträffen handlar bland annat om konsekvenser av rasism och hbtqi-fobi. Många myndigheter gör insatser, men vad leder arbetet till och vad händer med människor som utsätts för rasism och intolerans.

Vi kommer att medverka i programmet inleder med programpunkten.

09.50 – 10.40 Kunskapsöversikt om utsatthet baserat på etnisk tillhörighet, hudfärg och religion eller annan trosuppfattning och arbetsrelaterad ohälsa
Att utsättas för olika typer av negativ särbehandling och att tillhöra en särskilt utsatt grupp bidrar till stress och ohälsa. Detta gäller inte minst inom arbetslivet, där tillgänglig forskning pekar på att vissa minoritetsgrupper är mer utsatta för fysiska faror och arbetar under sämre psykosociala förhållanden i sin arbetsmiljö jämfört med majoritetsbefolkningen.

För vem?

Forumträffarna är en del i Forum för levande historias arbete inom uppdraget att samordna regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

Du kan anmäla dig om du jobbar på en statlig myndighet.
Forumträffen är kostnadsfri. Lunch och fika ingår.

Anmälan och mer information:
Forum för levande historia – Rasismens konsekvenser