Forum Jämställdhet 2024

Den 7–8 februari samlas över 1000 deltagare i Karlstad för att medverka på Forum Jämställdhet. Konferensen riktar sig till alla som arbetar med, ansvarar för eller är intresserade av jämställdhet.

Precis som förra årets konferens kommer vi att medverka i programmet och med en utställarmonter. Extra roligt är att vi år kommer att dela monter med Arbetsmiljöverket. Till årets konferens har vi tagit fram ett program för aktiviteter i montern. Bland annat gästas vi av jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg som kommer föra ett samtal med Nader Ahmadi och Håkan Olsson från Arbetsmiljöverket. Samtalet, som äger rum den 8 februari kl.10, kommer utgå från betydelsen av jämställt arbetsliv.

Inför konferensen har vi ringat in några ämnen som båda myndigheterna arbetar med, men utifrån olika perspektiv. Under de två dagarna kan besökare bland annat ställa frågor och diskutera tillsynsinsatser mot hot och våld i skolan, hantering av arbetsskadeanmälningar relaterade till hot och våld, sexuella trakasserier samt arbete med jämställdhet i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).