Arbetsmiljöutbildning – från teori till praktik

Systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen är en friskfaktor som tillför systematik och struktur. För att chefer och skyddsombud ska lyckas behöver de få kunskaper om vad som gäller och hur man gör. Välkommen till ett webbinarium där Suntarbetsliv berättar om arbetsmiljöutbildning och hur man får deltagarna att gå från teori till praktik!

För vem?

Vänder sig till dig som:

  • ansvarar för organisationens utbildningar, t ex i en HR-roll
  • är utbildningsledare, t ex HR, chef, huvudskyddsombud, företagshälsan
  • sitter med i samverkansgrupp/skyddskommitté
  • tjänsteman på facklig organisation
  • tjänsteman på arbetsgivarorganisation.