Här är de nya ledamöterna i kvalitetsrådet

Från och med november har myndighetens kvalitetsråd uppdaterats med nya medlemmar.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har ett antal samverkansgrupper och råd som på olika vis stöttar vår verksamhet. Kvalitetsrådet är ett av dem, och fungerar som en referensgrupp för frågor som rör kvaliteten i myndighetens arbete med rapporter, kunskapssammanställningar och utvärderingar.

I uppdraget ingår också att aktualisera och driva frågor av principiell betydelse för kvaliteten i myndighetens rapporter, och att vara rådgivande vid utformning och uppföljning av myndighetens arbete med kvalitetsledning och åtföljande handlingsplaner.

Kvalitetsrådet består av åtta externa och två interna ledamöter, som utses av generaldirektören. Mandatperioden för kvalitetsrådets externa medlemmar är 3 år. Rådet sammanträder två gånger per år, i Gävle.

De nya ledamöterna är:

  • Lena Abrahamsson, Luleå tekniska universitet
  • David Hallman, Högskolan i Gävle
  • Ingibjörg Jonsdottir, Institutet för stressmedicin, VGR
  • Anna-Karin Florén, Forte
  • Lydia Kwak, Karolinska institutet
  • Kristina Alexandersson, Karolinska institutet
  • Olov Rosenqvist, IFAU
  • Stefan Tengblad, Göteborgs universitet