Givande kunskapsutbyte i Bilbao

Den 23-25 maj var fem medarbetare, inklusive generaldirektör Nader Ahmadi, från myndigheten och besökte EU:s byrå för arbetsmiljöfrågor (EU-Osha) på deras kontor i Bilbao. Under besöket presenterade vi myndighetens arbete och deltog i möten med övriga deltagare i EU-OSHA:s nätverk för kontaktpunkter i medlemsländerna, så kallade Focal Points.

Arbetet som Focal-Point handlar dels om ta emot information från EU-Osha för att sprida i Sverige, och dels om att dela med sig av kunskap från vårt eget arbetsmiljöarbete. De tre-åriga kampanjerna är bara en del av vårt gemensamma arbete med arbetsmiljö i Europa.

Friskfaktorer och hälsofrämjande insatser

På måndagen fick vi möjlighet att berätta om myndighetens arbete inför ledningsgruppen för EU-Osha. Förutom att presentera vårt arbete hade vi även tid att utbyta idéer om framtida samverkansprojekt. Ett sådant samarbete kan innebära att medarbetare från myndigheten får möjlighet att arbeta internationellt med arbetsmiljöfrågor från kontoret i Bilbao. Sverige ligger vi i framkant vad det gäller arbetsmiljöfrågor och vi diskuterade hur vi som myndigheten kan bidra med erfarenheter för att utveckla arbetet med arbetsmiljöfrågor i Europa. Tydligt är att vi ligger i framkant vad det gäller friskfaktorer och hälsofrämjande insatser på arbetsplatser.

Enorm kunskapsbank

Tillförordnade chef för forskning och analys Malgosia Milczarek presenterade en imponerande mängd med projekt och insamlad data som finns tillgängliga via EU-Osha. Vi var alla överens om att det är en enorm kunskapsbank att kunna utnyttja, men det behövs tid och resurser för att kunna tillgodogöra sig all information.

Utsikt från EU-Osha:s huvudkontor i Bilbao, Spanien.

Stort intresse för vårt undervisningsmaterial

Det var uppskattat när vi visade upp vad myndigheten gjort sedan det senaste tillfället då vi presenterade myndigheten för ledningsgruppen. I början av 2019 var vi i princip nystartade och kunde berätta om vad vi hade för ambition att genomföra. Nu kunde vi berätta om det vi faktiskt genomfört sedan vi startade. William Cockburn, som är verkställande direktör för EU-Osha var imponerad av hur mycket vi genomfört sedan starten och då i synnerhet vårt arbete med friskfaktorer och hälsofrämjande insatser på arbetsplatser.

Vi delade även med oss av vårt resonemang om att göra forskningsresultat mer tillgängligt så det det kan bli till nytta i praktiken och presenterade hur vi arbetat med kommunikation i några projekt som vi genomfört. Vi hade valt att speciellt lyfta vårt skolprojekt vilket ledningsgruppen blev väldigt intresserade av.

Chef för kommunikationsavdelningen Andrew Smith och Tim Tregenza samordnare av Europeiska Focal Point-nätverket arbetar båda med kommunikation i ledningsgruppen och vi fick löfte om stöd med att sprida publikationer som vi översätter till engelska via EU-Osha:s kanaler för kommunikation.

Från vänster ser vi Finlands representant på plats i Bilbao och från myndigheten Anna Mannikoff och Therese Floretin.
format_quote

Rent konkret kommer vi att skicka en lista över kunskapssammanställningar som vi genomfört och som vi som tror kan bli till nytta för arbetsmiljöarbete i Europa. Vårt arbete med psykosocial hälsa och de publikationer tar upp ämnet står först i kö på att skickas till Bilbao, säger Therese Florentin.

Workshop med fokus på samverkan och nästa kampanj

Tisdag och onsdag var det Focal Point Managers nätverksmöte, ett av tre som hålls varje år. På tisdagen ägnades hela dagen åt grupparbete och diskussioner kring olika översikter, projekt och verktyg som EU-Osha arbetar med. Självklart diskuterades också den kommande treåriga ”Friska arbetsplatser”-kampanjen med start nästa år som handlar om handlar friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv och pågår 2023-2025. Från myndigheten har vi en del ny forskning, exempelvis Artificiell intelligens, robotisering och arbetsmiljön, som kommer att bli aktuell att sprida inom kampanjen.


Vy från en gata i Bilbao.

Arbetsmiljöbyrån EU-Osha

Byrån arbetar med kampanjer, att ta fram praktiska verktyg för bland annat riskbedömningar samt samverkan och forskning om arbetsmiljöfrågor. Verksamheten syftar till att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatser i hela EU.