Sarah Martin d’Escrienne studerar det svenska systemet

Under våren har Sarah Martin d'Escrienne från Frankrike haft praktik hos myndigheten. Under praktiken fick hon inte bara utlands- och yrkeserfarenhet, utan även en inblick i det svenska systemet och arbetsmiljöklimatet.

Sarah Martin d’Escrienne är 21 år och kommer från Marseille i Frankrike. Hon studerar på Institutet för politiska studier, på Sciences Po Aix i Aix-en-Provence och genomförde – som ett led i utbildningen – sin praktikperiod hos oss april till juni.

Hennes mål är att arbeta som arbetsmiljöinspektör och har redan gjort en utlandspraktik i Rom, Italien. Även om det inte var ett krav från skolan med ytterligare utlandspraktik valde Sarah återigen att resa – både för att bättra på sin engelska, men också för att få utlandserfarenhet.

– Jag har ingen tidigare erfarenhet av Sverige och det var lite en slump att jag upptäckte att det faktiskt finns en myndighet som sprider kunskap om arbetsmiljöfrågor, förklarar Sarah.

Via Sveriges regerings webbplats kontaktade hon ett antal myndigheter och fick svar från Nader Ahmadi, generaldirektör på Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

– Med tanke på rådande pandemi kunde jag inte garanteras någon vistelse på kontoret – men om jag fixade eget boende och vara tillgänglig via telefon och videosamtal så var jag välkommen, säger Sarah.

Sarah hittade en lägenhet att hyra i Bromma och bestämde sig för att resa. Och även om det mestadels blivit arbete på distans så har hon vid några tillfällen kunnat ta tåget till Gävle och myndighetens huvudkontor för att träffa medarbetare.

Fick god inblick i svensk arbetsmiljöforskning och myndighetens arbete

I början av praktiken intervjuade Sarah några medarbetare om deras arbetsuppgifter samtidigt som hon sammanställde texter om hur motsvarande områden fungerar i Frankrike i liknande myndigheter.

– Nader bad mig även att ta fram en lista med forskare och institut i Frankrike med forskning kring företagshälsovård. Jag sammanställde även en översikt över det franska systemet för företagshälsovård, säger Sarah.

Hon deltog även på ett möte med EU-Osha, Europeiska arbetsmiljöbyrån, och fick på så vis en inblick i hur samverkan ser ut på europeisk nivå. Speciellt med EU-Osha är att myndigheten är så kallad Focal Point manager i Sverige och har ansvar för att samordna arbetet med europeiska kampanjer inom området arbetsmiljö. Hon deltog även vi på ett webbinarium i samband med publicering av nya riktlinjer för kränkande särbehandling och mobbning.

Fika är en trevlig stund på dagen

Sarah upplevde att hon fick en god inblick i arbetet kring arbetsmiljökunskap – mycket tack vare medarbetarna på myndigheten som involverade henne i deras arbete. Även om pandemin försvårade att träffas fysiskt på kontoret så gjorde hon vissa observationer de gångerna hon var på plats på kontoret.

– Jag förstår att det kan se olika ut på olika arbetsplatser i Sverige, men jag noterade att myndighetens kontor var väl planerat med goda ytor för både arbete och rekreation. Dessutom upplevde jag att relationen mellan alla anställda var väldigt god och kanske mer horisontell än i Frankrike.

Trots en rådande pandemi är Sarah glad att hon reste och tog steget att kontakta svenska myndigheter. Hon berättar att praktiken varit en enbart positiv period och uppmanar andra att våga söka praktikplats.

– Jag var till en början lite blyg, men alla har verkligen varit trevliga och villiga att svara på frågor. Samtidigt som jag lärt mig så otroligt mycket har jag också känt mig involverad och kunnat bidra till arbetet allt efter som under praktiken, förklarar Sarah.

Under sitt första besök i Sverige har Sarah uppskattade både lugnet och naturen som alltid finns nära städerna. På frågan vad som varit bäst med att besöka Sverige och praktiken är hon snabb med svaret:

– Fika! Svenskans finaste ord, och dessutom en trevlig stund på dagen med vänner eller jobbarkompisar, skrattar Sarah.