Framgångsrikt arbete med arbetsmiljö i öster

En viktig del av vårt uppdrag är att aktivt delta i det internationella arbetsmiljöarbetet. I slutet av december besökte vi våra grannar i öster, Finland. I Finland bedriver det finska arbetshälsoinstitutet med stor framgång insatser och forskning inom arbetsmiljöområdet.

Finska arbetshälsoinstitutet, engelsk förkortning FIOH, arbetar med forskning, kunskapsspridning, erbjuder expertkunskap och utbildar inom området arbetshälsa och arbetarskydd.

– FIOH har en omfattande och bred verksamhet som spänner över hela arbetsmiljöområdet. Under besöket talade om hur vi kan samarbeta för att underlätta och öka kontakter mellan våra länder, till exempel mellan forskare och experter, och att vi vill utveckla det nordiska samarbetet. Vi har mycket att vinna på att jobba ihop oss ännu mer. FIOH är en mycket erfaren och kompetent samarbetspartner, och vi tog ett viktigt steg i utvecklingen av samarbetet, säger Anna Mannikoff.

VR-teknik för att träna säkerhet på arbetsplats

Institutet driver en egen klinik som ligger vid sjukhuset i Helsingfors. Verksamheten finns spridd över landet med kontor i Helsingfors (huvudkontor), Kuopio, Uleåborg, Tammerfors och Åbo vilket gör det möjligt att fokusera på olika kompetensområden och olika behov på arbetsplatser över hela landet.

Tjej med VR-glasögon

Under studiebesöket i Finland fick Nader Ahmadi, Annette Nylund och Anna Mannikoff en genomgång av det senaste inom VR-teknik, “Virtuario – Immersifying safety”. I ”Virtuario” kliver besökaren in i en virtuell verklighet, VR, och får där träna säkerhet på arbetsplatsen. För att upplevelsen ska ligga så nära verkligheten som möjligt har utformning skett i samarbete med säkerhetsspecialister och pedagogiska experter.

Ett av tio bästa forskningsinstituten 2018

Institutet sorterar under social- och hälsovårdsministeriet och har cirka 560 anställda. Yrkesgrupper som finns representerade är bland annat företagsläkare, forskare, sjuksköterskor, utvecklare inom AI och VR. Generaldirektören heter Antti Koivula. Enligt en utvärdering publicerad i Times Higher Education hösten 2018 tillhörde institutet de tio bästa forskningsinstituten i världen.

Institutet samarbetar med enskilda arbetsplatser, arbetarskydds- och arbetshälsomyndigheter, företagshälsovårdssystemet, arbetarskyddsorganisationen på arbetsplatserna, högskolor och läroanstalter samt civilsamhället.

Precis som oss är finska arbetshälsoinstitutet utsedda till kontaktpunkt, Focal Point, i EU-Osha. EU-Osha är EU:s arbetsmiljökontor och arbetar med att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatser i hela EU.