Förslag på projekt

Här kan du lämna förslag på projekt som du önskar att vi ska genomföra. Det kan handla om sammanställningar av kunskap, utvärdering av ett politiskt initiativ eller kanske något arbetsmiljöområde som du tycker det saknas kunskap om. Du skickar in ditt förslag via formuläret nedan.

Tips!

För att ditt förslag ska bli så bra som möjligt rekommenderar vi att du läser vår instruktion och våra regleringsbrev. Där står nämligen inriktning och ändamål för vår verksamhet – vad vi ska fokusera på. Du kan också kika på våra projekt för att se vad vi har på gång och redan har gjort.

Formulär

Fält markerade med * är obligatoriska.

  • Här beskriver du ditt förslag mer utförligt. Ta gärna med information som du tror kan vara viktigt för oss att känna till om vi beslutar att genomföra förslaget. Det kan till exempel vara frågeställningar att besvara, experter inom området eller liknande.
  • Varför tycker du att detta förslag är viktigt?
  • Det kan hända att vi vill kontakta dig för att följa upp ditt förslag. För att det ska vara möjligt så behöver vi din e-postadress. Du kan också välja att lämna ditt förslag anonymt.
  • Vem som genomför förslaget

    Om myndigheten beslutar att genomföra ett projekt utifrån inkommet förslag beslutar myndigheten, genom utlysning eller annat sätt, vilken/vilka experter som får uppdraget.

    Hantering av personuppgifter

    Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vill du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter se vår webbsida Så hanterar vi dina personuppgifter.