Afa försäkring finansierar forskning och utveckling

Hos Afa Försäkring kan du söka finansiering för FoU-projekt, det vill säga forsknings- och utvecklingsprojekt, inom områdena arbetsmiljö och hälsa.

Afa Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för de anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner.

Läs mer om utlysningarna på Afa Försäkringarnas webbplats

Aktuella utlysningar

Öppen riktad utlysning inom arbetsmiljö

Afa Försäkring finansierar forskning inom arbetsmiljö som fokuserar på att förbättra arbetsmiljön och undersöka risk- och friskfaktorer i arbetet på kort och lång sikt. Forskningen förväntas förebygga och leda till färre arbetsskador såsom arbetssjukdomar och olycksfall.

Utlysningen stänger:
17 januari


Kommande utlysningar

Öppen riktad utlysning inom hälsa

Afa Försäkring finansierar forskning som ska syfta till att behålla och stärka arbetsförmåga för att förkorta sjukfrånvaron i arbetslivet. Satsningen på området hälsa ska finansiera forskning som förväntas ge konkreta effekter i en nära framtid, och därför ska forskningsresultaten vara tillämpbara inom en femårsperiod.

Utlysningen öppnar: 31 januari 2023
Utlysningen stänger: 21 mars 2023 klockan 23:59 (teknisk support finns tillgänglig till 17:00)


Öppen utlysning: Idébeskrivning, inriktning arbetsmiljö

För dig som forskare är syftet med att skicka in en idébeskrivning att undersöka om din idé till forskningsprojekt är relevant. Idébeskrivningen är endast till för att testa din idé, och inget krav finnas på att skicka in en ansökan om forskningsanslag.

Utlysningen öppnar: 16 maj 2023
Utlysningen stänger: 14 juli 2023 klockan 23:59 (teknisk support finns tillgänglig till 17:00)
Beslut: Oktober 2023


Öppen riktad utlysning inom arbetsmiljö

Afa Försäkring finansierar forskning inom arbetsmiljö som fokuserar på att förbättra arbetsmiljön och undersöka risk- och friskfaktorer i arbetet på kort och lång sikt. Forskningen förväntas förebygga och leda till färre arbetsskador såsom arbetssjukdomar och olycksfall.

Utlysningen öppnar: 27 juni 2023
Utlysningen stänger: 13 september 2023 klockan 23:59 (teknisk support finns tillgänglig till 17:00)
Beslut: I slutet av december 2023