Den 24 maj sätter vi arbetsmiljön i fokus

Oavsett yrke, intresse, bransch eller titel är du varmt välkommen till ett webbinarium då vi sätter arbetsmiljö i fokus.  Det här är premiär för ett nytt koncept där vi vid ett och samma tillfälle presenterar resultat från aktuella kunskapssammanställningar och rapporter.

Vi sänder live från en studio, varvar med inspelade intervjuer och panelsamtal med experter på plats.

Anmäl dig redan nu!

Dagens moderator: Linda Netsman

Linda Netsman är författare, föreläsare, moderator och konsertarrangör. Tillsammans med två av sina syskon är hon grundare av den populära sommarscenen Freluga Trädgårdsscen. Foto: Peter Knutson

13.30 Generaldirektör Nader Ahmadi hälsar välkomna!

Tankar om arbetsmiljö från generaldirektör Nader Ahmadi, moderator Linda Netsman presenterar upplägget och vi får höra några röster om arbetsmiljöns betydelse.

Nader Ahmadi
Nader Ahmadi, generaldirektör Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Hur förberedda är unga inför första dagen på jobbet?

Att förbereda unga inför arbetslivet är en uppgift som är väldigt angeläget eftersom vi vet att många unga ofta råkar ut för olyckor på arbetsplatser. Men hur väl förberedda är egentligen unga inför första dagen på jobbet? Under webbinariet presenterar vi resultaten från två projekt med koppling till skolans värld.

I projektet ”Arbetsmiljökunskap i skolan” har vi undersökt omfattningen av utbildning i arbetsmiljökunskap i den svenska grund- och gymnasieskolan. I det andra projektet ”Arbetsmiljökunskap för unga” har vi på uppdrag av Nordiska ministerrådet producerat ett utbildningsmaterial för skolungdomar i åldern 13–16 år. Materialet inriktar sig på förebyggande insatser inom arbetsmiljöområdet och kommer finnas tillgängligt på alla nordiska språk.

Medverkande:
Jörgen Tholin, författare till ”Arbetsmiljökunskap i grund- och gymnasieskolan”
Maria Guldbrandsson, lärare
Viktoria Olsson, studie- och yrkesvägledare
Deltagare i panelsamtal:
Robert Ljung, processledande analytiker Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Sverre Lundqvist, kommunikatör Myndigheten för arbetsmiljökunskap


Den seniora arbetskraftens psykosociala arbetsmiljö

Andelen äldre medarbetare på våra arbetsplatser ökar och ålderspensionen håller på att senareläggas. Samtidigt vet vi att förändring av kognitiv och fysisk förmåga, ålderism och negativa attityder till äldre medarbetare, är faktorer som bland annat påverkar arbetslivet för den här gruppen. Under webbinariet presenterar vi resultat från en sammanställning av internationell forskning forskning med relevans för ett svenskt sammanhang om faktorer med betydelse för den seniora arbetskraften.

Kerstin Nilsson, en av författarna till kunskapssammanställningen.

Medverkande: Kerstin Nilsson, professor i folkhälsovetenskap epidemiologi och docent i arbetsvetenskap vid Lunds universitet och Högskolan Kristianstad.
Deltagare i panelsamtal:
Torgny Balkefors, Balkefors & Ponsiluoma rekrytering, senior arbetstagare, representant från fackförbundet Kommunal


Lantbrukares organisatoriska och sociala arbetsmiljö

Lantbrukare är viktig grupp för att medverka till ett framtida hållbart samhälle. Vi presenterar resultat från en kunskapssammanställning med fokus på lantbrukares organisatoriska och sociala arbetsmiljö.

Medverkande:
Peter Lundqvist, professor vid Institutionen för människa och samhälle vid Sveriges lantbruksuniversitet
Aktiv lantbrukare


Vad innebär det att ha en robot som sin närmaste kollega?

Arbetslivet har förändrats grundligt tack vare den intensiva digitaliseringen, ökade användning av robotar och utvecklingen av AI är ingen nyhet längre. Men vad innebär det att ha en robot som sin närmaste kollega och vilken påverkan har detta på arbetsmiljön?

Medverkande:
Bengt Sandblad, professor vid Uppsala universitet
Magdalena Stadin, postdoktor vid Uppsala universitet
Elena Raviola, professor vid Göteborgs universitet


RÖRELSEPAUS MED SOFIA ÅHMAN


Ledarskap, hälsa, produktivitet och prestation

Vi presenterar resultatet från en kunskapssammanställning med fokus på ledarskap, arbetets organisering och medarbetarnas hälsa kopplat till produktivitet och prestation, inom olika branscher. Pia Sundhage kommer dessutom i en videohälsning dela med sig av hennes tankar om ledarskap.

Susanne Tafvelin, Andreas Stenling och Robert Lundmark
Susanne Tafvelin, Andreas Stenling och Robert Lundmark arbetar alla vid Institutionen för psykologi vid Umeå universitet, de är experter och författare till kunskapssammanställningen.

Medverkande:
1 minut med Pia Sundhage – några tankar om ledarskap
Susanne Tafvelin, docent vid Umeå universitet
Robert Lundmark, medicine doktor vid Umeå universitet
Andreas Stenling,  docent vid Umeå universitet


16.00 Tack för visat intresse och hej då!

Moderator Linda Netsman reflekterar över det vi fått höra vid webbinariet och ställföreträdande generaldirektör Anna Mannikoff berättar kort om vad som händer i framtiden.

Medverkande:
Anna Mannikoff, ställföreträdande generaldirektör Myndigheten för arbetsmiljökunskap