Budgetpropositionen för 2023

Den 8 november 2022 lämnade regeringen budgetpropositionen för 2023 till riksdagen.

I budgetpropositionen redovisar regeringen sitt samlade förslag till hur statens utgifter ska fördelas mellan olika verksamheter samt sin beräkning av hur stora inkomsterna väntas bli.

För myndighetens del innehåller budgetpropositionen inga förändringar gällande storlek på anslag.

Mer information

Budgetpropositionen för 2023 – Regeringen