Budgetproposition för 2024

Den 20 september överlämnade regeringen budgetproposition för 2024 till riksdagen. I budgetpropositionen aviserar regeringen att Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska slås samman med och inordnas i Arbetsmiljöverket.

Motivet är att öka effektiviteten i statsförvaltningen och minska antalet myndigheter. I det första steget föreslås därför tio myndigheter slås samman till fem. Detta innebär att Myndigheten för arbetsmiljökunskap kommer att avvecklas som egen myndighet och blir en del av Arbetsmiljöverket. I nuläget finns det inget beslutat uppdrag om en tidplan eller former för sammanslagningen.

Förslag till budget för 2024 lämnades till riksdagen den 20 september 2023. I mitten av december kommer riksdagen att fatta beslut om budgeten.

Nader Ahmadi, generaldirektör på Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

– Detta kom som en överraskning för de flesta av oss och vi har nu ett läge att smälta och ta in. Men vår verksamhet, med projekt, regeringsuppdrag och kommunikationsinsatser, löper på enligt plan. Vi står starka i att vi bedriver en verksamhet med bra kvalitet, som möter uppskattning hos vår uppdragsgivare och bland samarbetspartners nationellt och internationellt. Vi ser fram emot att fortsätta bidra till kunskapsutveckling inom arbetsmiljöfrågor, och att fortsätta utveckla verksamhet och samarbeten, säger Nader Ahmadi generaldirektör.

Mer information: Regeringens budgetpropositionen för 2024