play_circle_outline

Årets julklapp – önskar vi alla!

Årets julklapp kanske inte passar i traditionellt presentpapper, och är lite av en utmaning att placera under granen, men trots det fullt möjlig att dela med andra.

Tänk dig en arbetsplats där julens anda av glädje och gemenskap lever året runt. En sådan arbetsmiljö är inte bara en dröm, utan en verklighet som kan uppnås.

Här är tre evidensbaserade skäl till att en god arbetsmiljö är något alla borde önska sig i julklapp:

 1. Gör oss friskare – minskar sjukfrånvaro

  En väl genomtänkt och stödjande arbetsmiljö kan bidra till att minska sjukfrånvaron och därmed relaterade kostnader. Detta inkluderar att tillhandahålla resurser för mental hälsa, att säkerställa god fysisk arbetsmiljö och att främja en kultur av hälsomedvetenhet.

  Att investera i en god arbetsmiljö är inte bara en investering i de anställdas hälsa utan också i företagets långsiktiga hållbarhet.

 2. Gör oss engagerade – ökar produktivitet och effektivitet

  Forskning visar att en god arbetsmiljö, som inkluderar en hälsosam balans mellan arbete och fritid, ergonomiskt utformade arbetsplatser, och en stressfri atmosfär, leder till högre produktivitet och effektivitet bland anställda.

  Att investera i arbetsmiljön, gynnar inte bara de anställdas välbefinnande utan också företagets resultat.

 3. Gör oss tillfreds – anställningstillfredsställelse och lojalitet

  Forskning indikerar att anställda som arbetar i en positiv och stödjande arbetsmiljö tenderar att vara mer nöjda med sitt jobb och känner större lojalitet mot sin arbetsgivare. Detta leder till lägre personalomsättning och stärker företagets rykte som en attraktiv arbetsgivare.

  Att investera i arbetsmiljön sänder ett starkt budskap om att företaget värnar om sina anställdas välbefinnande och karriärutveckling.

Som om ovan skäl inte vore nog för att vilja investera i årets julklapp, kommer här en extra julbonus. Det finns studier som visar att för varje euro som investeras i arbetsmiljö får man 2,2 euro tillbaka. Nyttan är med andra ord större än kostnaden när det gäller arbetsmiljöförbättringar.

Få julens anda att leva året runt med en julklapp som fortsätter ge helt enkelt.

Vill du veta mer om hur man skapar en god arbetsmiljö kan du utforska våra publikationer. Dessutom kan du läsa mer om utbildningar och verktyg hos våra samarbetspartners

God jul och gott nytt arbetsmiljöår!

Källa: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)