Närbild på händer.Närbild på händer.

Utbildningssituationen för företagsläkare

I januari 2020 fick vi uppdrag att utreda och lämna förslag på hur utbildningssituationen för läkare som arbetar inom företagshälsovården kan lösas.

 

Uppdraget

Vi har tidigare fått i uppdrag att sammanställa underlag om och analysera behovet av utbildningar av relevans för olika yrkesgrupper inom företagshälsovården. Utifrån resultaten av den rapport som lämnades i det tidigare uppdraget ska myndigheten utreda och lämna förslag på hur utbildningssituationen för läkare som arbetar inom företagshälsovården kan lösas.

Så arbetar vi med uppdraget

Ett projekt ämnat att utreda möjliga lösningar på läkarbristen inom företagshälsovården har startats upp.

Projekt

Inga projekt att visa.