Kritor i regnbågens alla färgerKritor i regnbågens alla färger

Hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö

Vi har fått i uppdrag av regeringen att inhämta och sammanställa kunskap om hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö, med särskilt fokus på transpersoners situation.

Uppdraget

Befintlig kunskap indikerar stora brister i arbetsmiljösituationen för HBTQ-personer. Studier visar bland annat att dessa individer oftare är utsatta för kränkande särbehandling, trakasserier och mobbing på arbetsplatsen, samt att personer med transerfarenhet tycks vara särskilt utsatta.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska hämta in och ställa samman kunskap om hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Ett särskilt fokus ska vara på transpersoners arbetsmiljö. I uppdraget ingår också att sprida kunskapen, så att den kan utgöra ett stöd för arbetsgivare samt skyddsombud och andra förtroendevalda på arbetsplatser.

attach_fileArtikel om uppdraget attach_fileLäs om uppdraget på regeringens webbplats

Så arbetar vi med uppdraget

Vi har satt samman en grupp bestående av analytiker och kommunikatörer från myndigheten som tillsammans med kontrakterade forskare ska genomföra uppdraget.

Projekt

Inga projekt att visa.