Friskfaktorer som kan mätas och följas över tid

Vilka faktorer påverkar hur vi trivs i arbetslivet och hur hälsosam vår arbetsmiljö är?  I uppdraget sammanställer vi friskfaktorer som bidrar till en hållbar arbetsmiljö som kan mätas och följas över tid. Uppdraget genomförs tillsammans med Arbetsmiljöverket.

 

Uppdraget

Regeringen har gett oss i uppdrag att sammanställa och redovisa friskfaktorer på organisatorisk nivå som kan mätas och följas över tid. Friskfaktorerna ska kunna bidra till en hållbar och hälsosam arbetsmiljö. Uppdraget ges inom ramen för regeringens arbetsmiljöstrategi.

attach_fileLäs om uppdraget på regeringens webbplats

 

 

Så arbetar vi med uppdraget

Tillsammans med Arbetsmiljöverket sammanställer vi friskfaktorer på organisatorisk nivå som kan mätas och följas över tid.

Projekt

Inga projekt att visa.