Friska och välmående arbetsplatser

En förutsättning för friska och välmående arbetsplatser är att känna till vilka faktorer som bidrar till en hållbar och hälsosam arbetsmiljö. Handlar det om hur höga krav som ställs eller vilka resurser som finns? Vilket ansvar jag som medarbetare får eller kanske tar? Spelar fikarasten någon roll? Hur tillgänglig chefen är?

Uppdraget

Regeringen gav oss i uppdrag att sammanställa faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser.

attach_fileLäs uppdraget på Regeringens webbplats

Så arbetade vi med uppdraget

Vi har tittat närmare på och sammanställt friskfaktorer inom fyra specifika områden, psykosocial arbetsmiljöledarskaporganisering av arbetet samt fysisk arbetsmiljö med särskilt fokus på belastningsergonomi.

Resultat från uppdraget

Vi har genomfört fyra projekt som resulterat i kunskapssammanställningar om faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser, dessa har sedan sammanfattats i en rapport till regeringen. Här nedan kan du läsa mer om resultaten från uppdragen i form av rapporten till regeringen, kunskapssammanställningar, forskarnas egna presentationer av resultaten, intervjuer i form av podcasts med flertalet av de anlitade forskarna och artiklar.

Läs vår rapport till regeringen om faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser.

Kunskapssammanställningar kopplade till uppdraget

Presentationer, podcasts och artiklar om uppdraget