DekorationsbildDekorationsbild

Framtidens arbetsmiljö i Sverige

En föränderlig omvärld med digitalisering, flexibla organisationer och nya anställningsformer skapar både möjligheter och utmaningar i framtidens arbetsliv. Vad blir viktigt framöver för att vi ska trivas och må bra i arbetslivet?

Uppdraget

Regeringen har gett oss i uppdrag att sammanställa nationell och internationell forskning inom området och utifrån våra sammanställningar utforma fördjupade kunskapsöversikter på utvalda områden. Vi ska också identifiera kunskapsluckor.

attach_fileLäs uppdraget i regleringsbrevet på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Resultat av uppdraget

Vi har genomfört två projekt som inriktar sig på växande arbetsmiljötrender som icke-standardiserade anställningsformer, digitalisering och organisatorisk förändringskompetens, dvs. de faktorer som är viktiga för att skapa en hög förändringskompetens på arbetsplatsen.  Här nedan kan du läsa mer om resultaten från uppdragen i form av rapporten till regeringen, kunskapssammanställningar, forskarnas egna presentationer av resultaten, intervjuer i form av podcasts med flertalet av de anlitade forskarna och artiklar.

Till rapporten om framtidens arbetsmiljö i Sverige.

Kunskapssammanställningar kopplade till uppdraget

Presentationer, podcasts och artiklar om uppdraget